نمایشگاه


آلبوم


Gifa 2007


Ankiros 2008


Ankiros 2010


Euroguss 2010


Gifa Dusseldorf 2011

 
تماس با ما


DOĞUŞ DÖKÜM MALZEMELERİ AŞ.
Fabrika : İTOSB 9. Cadde NO:6 .34959
Tepeören/Tuzla-İstanbul

Çağrı Merkezi : 444 28 81
Faks : +90 216 504 60 94
Telefon : +90 216 504 60 80(PBX)
Web : www.dogusmetal.com
E-mail: info@dogusmetal.com
Avrupa Ofis :
Rami Kışla Cad. Topçular İş Merkez. No:70/236-248 34055
Eyüp/İstanbul TURKEY

Telefon : +90 212 565 71 18
Faks : +90 212 567 13 37
Web : www.dogusmetal.com
E-mail: info@dogusmetal.com
 
 

شرکت های همکار