نمایشگاه


آلبوم


Gifa 2007


Ankiros 2008


Ankiros 2010


Euroguss 2010


Gifa Dusseldorf 2011

 
منابع انسانی

نام:* :  

نام خانوادگی*

:

محل تولد*

:

تاریخ تولد*

:

تخصص شما*

(مدرک تخصصی شما)

:
کد امنیتی شما :
شماره تلفن منزل* :
شماره تلفن محل کار :
آدرس منزل* :
یمیل :

سابقه تحصیلی
لطفا اسم تاریخ شروع دبیرستان و رشته تحصیلی و نیز طول دوره تحصیلی خود را قید کنید
راهنمایی :
دبیرستان :
دانشگاه دوره لیسانس :
دوره تحصیلات تکمیلی :

زبان خارجی
زبان خارجی که می دانید
صحبت کردن خواندن/درک مطلب نوشتن

خانواده
فرزندان
  اسم شغل
همسر
پدر
مادر
اسم سن

آیا عضو جامعه و گروه علمی، دانشگاهی، ورزشی، حرفه ای و یا غیر حرفه ای هستید؟ : Yes No
سرگرمی و تفریح :
لطفا درچه احتیاط خود را بنویسید :
آیا دارای هیچ معلولیتی هستید؟
بیماری، آلرژی، یا ناتوانی
: No    Yes
لقد تلقيت الأعمال التدريب على السلامة؟ : No    Yes
آیا دوره نظام وظیفه را سپری کرده اید؟
مدت دوره تاخیر
: Year*
آیا گواهینامه رانندگی دارید؟
چند سال از اخذ گواهینامه می گذرد؟
: Yes    No   Year *
مصارف کامپیوتر
در صورت استفاده از کامپیوتر طول دوره آشنایی با کامپیوتر، نرم افزارهای مسط و همچنین سخت افزار ها و نرم افزار هایی که با آنها کار کرده اید.
:  

Position applied for? :
Your wage for your last job : EO
Salary desired
: EO
What date are you available to start work? :
May we contact your present employer? : Yes No

Name and Place of Employer Job Title Last Supervisor Employment Dates Reason for leaving
Please list your references other than relatives.
(Preferably your last supervisors or co-workers in your last employment / people you served)
Name/Surname Job / Title Address/Workplace Telephone/Fax
 
   
 
The fields with* are mandatory to fill in.
The applicants may be tested orally or in written, where necessary.
False or deceptive information may be grounds for not hiring the applicant or for immediate termination of employment at any point in the future if the applicant is hired.
With regard to the labor act, the trial period is valid for the applicants who are decided to get hired for work. After this period, the approved candidate will be hired officially to work with us.
 
 

شرکت های همکار