Fuarlarımız


Galeri


Gifa 2007


Ankiros 2008


Ankiros 2010


Euroguss 2010


Gifa Dusseldorf 2011

 
Garanti Şartları

Garanti Koşulları

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren 2 yıldır.
Malın tamamı firmamızın garanti kapsamı altındadır. 
Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, malın tamir süresi en fazla 20 (yirmi) iş günüdür. Bu süre mala ilişkin sorunun Doğuş Metal'e bildirilip ürünün gönderilmesinden itibaren başlar. 
Malın giderilemeyecek bir sorunu olması durumunda, garanti kapsamında tamire alınan ürünün belirtilen süre içerisinde tamirinin yapılamaması durumunda, ürün aynısı yada eş değer başka bir ürünle değiştirilecektir.
Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
Varsa; Mal ile birlikte gönderilen promosyon, hediye vb. ürünler garanti kapsamında değildir.

Ücretsiz onarım ve ürün değiştirme yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar
Malın kullanma kılavuzunda belirtilen yöntemlere, koşullara uyulmaması ve bu koşullara aykırı kullanımından doğan arızalanmalar durumunda.
Mala Doğuş Metal yetkilileri haricinde onarım uygulamaları yapılması durumunda
Malın tüketiciye tesliminden sonraki yanlış taşıma (çarpma, düşürme, darbe), yanlış ve yetersiz bakım, yanlış ve kötü kullanım, Mal için kullanım kılavuzunda belirtilen çevre özelliklerine aykırı kullanımlar, aşındırıcı ortamlarda kullanılması, kaza, darbe elektrik voltaj değişiklikleri, doğal afetlerden kaynaklanan durumlar

Malda oluşan sorunun, kullanım hatası sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı Doğuş Metal yetkililerince düzenlenen raporla belirlenir. 
 
 

Çözüm Ortaklarımız